Agencja MedialnaAgencja WydawniczaFormularzKontakt
TELE-IDEA
Sportowe igraszki
Napisali o nas
Sportowe igraszki
"Sportowe igraszki"
      


recenzja książki:
 
     DROGI CZYTELNIKU!
 
       Prezentowane wiersze, napisane przez Zdzisławę Zielińską, stanowią poetycki zbiór utworów adresowanych zwłaszcza do dzieci i ich opiekunów – Rodziców, Dziadków, Nauczycieli.
Autorka jest kulturoznawcą, pedagogiem, a także Babcią, dbającą o wzmacnianie więzi ze swoimi wnukami, wreszcie poetką, dzielącą się z nami franciszkańskim umiłowaniem świata i swoimi odczuciami.
       Publikacja ta jest swoistą inspiracją dla dzieci, a także ich dziadków do pogłębiania wzajemnych relacji – miłości i przyjaźni, wyrażonej obecnością,  poprzez wspólne czytanie i rozmowy. Ich treść, jak i klimat, motywują do aktywności, otwartości w stosunku do otaczającego świata, korzystania z tych dóbr jakie zostały nam dane - z radością, spokojem i ze zrozumieniem.
      Znalazło to swoje odbicie w zawartych w niniejszym zbiorku poezjach. Jedna z nich mówi o radości życia małego chłopca, dla którego atrakcją jest kopanie piłki i ruch na świeżym powietrzu; a także o wczesnym budzeniu się  wrażliwości na otaczający świat. Ważne jest więc zwrócenie uwagi, na fakt, że zmysł obserwacji i dążenie do pozyskiwania  wiedzy, rodzą się od najmłodszych lat i trzeba to utrwalać w młodym człowieku. Natomiast Franciszkańska rozmowa ze stworzonkami, nawet tak kruchymi jak motyle, niosąca optymizm i życzliwość, przypomina o szybkim upływie czasu i kruchości życia... ( a więc, śpieszmy się…).
Autorka motywuje również i zachęca dzieci do podejmowania systematycznego wysiłku w zabawie, „ćwicz kolego co dzień”, wiedząc, że w przyszłości będzie to nieodzowne do pracy nad sobą i ustawicznego szlifowania własnego ducha – „kto nie wierzy niech spróbuje”.
Nie ucieka też od świata marzeń, które przecież są dla ludzi…Chcę być… - wiersz skłaniający do stawiania przed sobą celów i zamierzeń… Które są najlepsze? Co z nich pozostaje? Na początek trzeba je w ogóle mieć, precyzować, planować, dokonywać wyboru.
W poezjach tych zwraca uwagę prosta, a jednak wymowna forma ich konstrukcji, jak np. w przytoczonym powyżej utworze – forma wyliczanki, wzmacniająca proces tworzenia - konstruowania planu na przyszłość, czy zastosowanie odpowiedniego trybu, bądź dialogu.
        W wierszach tych przejawia się także motyw przełamywania życiowej stagnacji – warto coś zmienić, zaczynając od tak prostej rzeczy, jak przykładowo wprowadzenie regularnych ćwiczeń, bo „zdrowie i twa siła  - w twoich rękach jest”. - zatem zmiana trybu życia i opieranie się przeciwnościom losu –  zgodnie z sugestią Poetki - „ przy otwartym oknie” - ćwicząc.
        Warto również zauważyć, że leży jej na sercu budowanie społeczeństwa obywatelskiego, myślącego i odpowiedzialnego. Bowiem już od najmłodszych lat, co podkreśla w swoich utworach, trzeba uczestniczyć w pracy drużyny czy zespołu. Najprościej można się tego nauczyć  - poprzez sport. Jest to ważny sygnał, mówiący, że zawsze gramy w jakiejś drużynie – w klasie, w parafii, w lokalnej społeczności, w grupie sportowej, klasowej, zawodowej…połączeni wspólną ideą. Zobowiązuje to do współpracy, mobilizowania się do wysiłku, z zamiarem osiągnięcia pozytywnego skutku – choćby był to celnie strzelony gol. Wiersze te pokazują, że każdemu człowiekowi towarzyszy potrzeba zauważenia przez kogoś, docenienia, chwalenia. To zwłaszcza silne pragnienie dziecka, które chciałoby być kochane przez Najbliższych, a jego działania i aktywności dostrzegane w gronie rodzinnym.
        Poetka skłania do refleksji, mówiącej, że człowiek w swoim życiu nie może być obojętny na otaczające środowisko, gdyż w przeciwnym razie nie będzie zdolny do dokonania dobrych uczynków.
W wierszu Ping Pong zaciekawia wymowa utworu, wyrażona metaforą, dotyczącą także zachowania społecznego – odbijanie piłeczki, które jest rozumiane jako czynienie uników, zwłaszcza w niewygodnych sprawach. Poetka podkreśla więc w puencie - gramy my,  na zasadach fair play, śmiało podejmujmy decyzje, bądźmy odpowiedzialni.
       W tym poetyckim zbiorku znajdują się także utwory - obrazki poetyckie, odzwierciedlające odczucia dziecka, w kwestii - kim być, aby uszczęśliwić tych, których się najbardziej kocha - jak dorosnę to … zrobię to… w celu…”żeby swą kochaną mamę zawieźć tam gdzie chce”. Istotna jest więc potrzeba dawania miłości bliźnim.
       Poezje przypominają, że w zderzeniu ze światem natury, zwłaszcza zwierząt, ludzkie możliwości są zróżnicowane. Podejmując rywalizację z drugim człowiekiem musimy pamiętać o walce honorowej. Honor nie jest łatwym pojęciem do zrozumienia przez małe dziecko. Nasuwają się więc różne określenia - honorowo, to znaczy godnie, sprawiedliwie, z szacunkiem, jak to opisać? Walczyć honorowo, to znaczy nie życzyć komuś źle, niech osiągnie swoje. Jeżeli pragnie się do czegoś dojść, to „Tylko do pracy wziąć się z namysłem”. Cenna jest wskazówka -  przed pracą musi być namysł – czyli zastanowienie się nad metodami i narzędziami, które będą pomocne w realizacji celów.
       Inną, ciekawą kwestią poruszoną przez Zdzisławę Zielińską było w jaki sposób siebie przedstawiamy w oczach dzieci. One lubią słuchać o naszych relacjach ze swoimi rodzicami -  zawsze bardzo chcą wiedzieć jakimi byliśmy za czasów dzieciństwa – „nie czy tak?” Jednocześnie wyczuwają, co zmyślamy, a co jest prawdą, bowiem są dobrymi obserwatorami. Sprawdzają prawdomówność dorosłych, czekają i patrząc w oczy, słuchają czy odpowiedź będzie zgodna z ich wyobrażeniem.
W tej poezji odzwierciedla się także emocjonalny stosunek Poetki do Polski – „Dzieci naszej mamy Polski, która jest cierpliwa…” , świadczący o tym, jak ważne jest już od dziecka, umiejscowienie Ojczyzny w jego sercu.
  Zdzisława Zielińska jest Twórcą odpowiedzialnym, dbającym o wychowawczy aspekt swoich utworów,  tworzy atmosferę radości, pogody, zrozumienia. Jej utwory wibrują w głowie harmonią skojarzeń i melodyjnością – są dynamiczne jak dziecko.  Sprzyjają także wzmocnieniu więzi rodzinnych, integrują przy dobrej zabawie, inspirują do działania. Poetka  poprzez swoje utwory zachęca, aby schwycić ten poetycki zbiorek, wziąć za rękę dziecko  i wyjść z nim na spacer, dzieląc się słowem naszej Autorki, jak i bawiąc się piłką…

Zachęcam więc do lektury i aktywności, których inspiracją niech będą prezentowane poezje. 
Maria Idźkowska         Jesteśmy dystrybutorem ww. książki.
Wszystkich zainteresowanych zakupem książki "Sportowe igraszki" prosimy o wypełnienie
Formularza

Cena: 10 zł. / szt.

Szczegóły dotyczące transakcji wysyłamy zwrotnie pod wskazany w zamówieniu adres e-mailowy.
Ceny hurtowe do uzgodnienia.
Wystawiamy faktury VAT.

TELE-IDEA - idealne rozwiązania
Agencja Medialna|Agencja Wydawnicza|Formularz|Kontakt